Vrste prevozov

ADR prevozi

Volumenski prevozi

Delne pošiljke (zbirniki)

Kompletne pošiljke

Kot izhaja iz certifikata ISO 9001, smo s strani ISO presojevalca uradno verificirani za opravljanje vseh vrst prevozov, za katere smo v našem podjetju specializirani. Gre za ADR in volumenske prevoze ter za prevoze delnih in kompletnih pošiljk. Z izbranim naborom storitev in vrst prevozov uspešno izvajamo tudi obsežnejša in nujna naročila naših domačih in evropskih poslovnih partnerjev.

Organiziramo in opravljamo vse vrste prevozov, od najmanjših zbirnih pošiljk do 120 m3 volumenskih transportov.

Naše storitve vključujejo tudi prevoz nevarnega blaga vseh količin in razredov skladno z ADR (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti).

  • ADR prevozi
  • volumenski prevozi
  • delne pošiljke (zbirniki)
  • kompletne pošiljke
    Za vse navedene prevoze smo pridobili ISO certifikat.
V kolikor nam boste poslali povpraševanje, vam bomo s ponudbo odgovorili v najkrajšem času.
Ponudba

Kam vozimo